BISNES DARI RUMAH

Thursday, October 27, 2011

Pendidikan Jasmani dan kesihatan

Definisi Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Barrow (1971, 1983)
Menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks ‘pengalaman pendidikan menyeluruh’ dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu.
Baley & Field (1976)
Satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik, neuromaskular, intelektual, sosial, budaya, emosional dan estetik, hasil melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak,
Freeman (1977, 1992)
Menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembangunan fizikal dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan, iaitu psikomotor, kognitif dan afektif.
Lumpkin (1990)
Berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang membolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal, mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi.
Dauer (1995)
Berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada program pendidikan yang menyeluruh, yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengalaman-pengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanak-kanak.

Sunday, October 9, 2011

Tugasan KRT3013 teknologi sekolah rendah


TUGASAN 1(b) KRT3013 TEKNOLOGI SEKOLAH RENDAH
Assalamualaikum dan Salam sejahtera,
Berikut saya sertakan sekali lagi maklumat mengenai tugasan 1B. Jika anda mempunyai sebarang masalah semasa menyediakan tugasan ini, bolehlah mesej saya melalui Private Message mahupun Reply dari entri ini. Semoga tugasan ini dapat membantu anda semua dalam menguasai teknologi komputer dalam pengajaran. Selamat Maju Jaya.
Tarikh akhir: 14 November 2011 (Isnin)

1. Secara individu, pelajar dikehendaki menulis esei berdasarkan persoalan berikut:

Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Sebagai seorang guru di sekolah rendah, jelaskan isu berikut:
1.    Kenalpasti masalah pengajaran di bilik darjah.
2.    Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu anda menyelesaikan masalah dalam (1).

Panduan:
Anda boleh menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Threats, Opportunities) untuk membantu jawapan anda..


2. Esei yang telah sempurna hendaklah diemelkan kepada saya menggunakan alamat emel yang diberikan berdasarkan kumpulan anda. Berikut adalah alamat email bagi setiap kumpulan:

Kumpulan                                                     Email

KRT 3013 Kumpulan A09    krt3013a09@siswa.upsi.edu.my
KRT 3013 Kumpulan A10    krt3013a10@siswa.upsi.edu.my
KRT 3013 Kumpulan A11    krt3013a11@siswa.upsi.edu.my
KRT 3013 Kumpulan A12    krt3013a12@siswa.upsi.edu.my
KRT 3013 Kumpulan A13    krt3013a13@siswa.upsi.edu.my
KRT 3013 Kumpulan A14    krt3013a14@siswa.upsi.edu.my
KRT 3013 Kumpulan A15    krt3013a15@siswa.upsi.edu.my
KRT 3013 Kumpulan A16    krt3013a16@siswa.upsi.edu.my


Sila pastikan kumpulan serta alamat email kumpulan anda betul sebelum penghantaran tugasan dilakukan bagi mengelakkan sebarang masalah berlaku.

3. Esei perlu ditulis antara 4 hingga 5 muka surat sahaja dalam format *.pdf, *.doc atau mana-mana format yang bersesuaian dan disimpan menggunakan no Matrik masing-masing. Sebagai contoh d12345.doc.

4. Sila gunakan gaya penulisan APA (http://www.apastyle.org/index.aspx). Pemarkahan bagi tugasan ini adalah berdasarkan kandungan serta kupasan esei yang ditulis. Setiap rujukan perlu dimasukkan sebagai lampiran.

5. Bagi penghantaran salinan keras tugasan, anda diwajibkan meletakkan Nama, No Matrik serta kumpulan di muka depan tugasan dan dihantar ke alamat berikut:

Nadia Akma binti Ahmad Zaki
2A-2, Kompleks Malim Sarjana,
Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim,
Perak.


Monday, October 3, 2011

SEKITAR PERKHEMAHAN SEKOLAH TAHUN 2011